Wij bieden gekwalificeerde en vertrouwde verzorgenden en verpleegkundigen die 24 uur per dag tot uw beschikking staan. Met bewoners wordt regelmatig overlegd hoe de zorg het beste aansluit bij hun behoeftes.

Zorgkosten

  • De zorg wordt gefinancierd vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz); zzp 5-7.
  • Voor behandelzorg werken wij samen met Novicare.
  • Iedereen in Nederland die zorg ontvangt, betaalt een eigen bijdrage, vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK).